• 1-duc-khuon-tay-chan-3d-1.jpg
  • 1a-duc-khuon-2d.jpg
  • 2-duc-khuon-tay-tinh-nhan-1.jpg
  • 3-Duc-khuon-tay-su-kien.jpg
  • 4-san-pham.jpg
  • 5-duc-khuon-tay-chan-dien-vien.jpg
 
 

Đúc khuôn tay chân 3D cho bé yêu lúc còn bé sẽ giúp bạn hồi tưởng lại những ký ức tuyệt vời mà không có gì có thể thay thế được. Mom baby casting sẽ giúp đúc lại bàn tay, bàn chân người thân yêu của bạn giống đến 99%. Các bàn tay, bàn chân được đúc ra với độ sắc nét cực cao thấy rõ từng đường vân tay chân, móng tay. 

full Duc Khuon Tay Chan 3D Bs 3