• 1-duc-khuon-tay-chan-3d-1.jpg
  • 1a-duc-khuon-2d.jpg
  • 2-duc-khuon-tay-tinh-nhan-1.jpg
  • 3-Duc-khuon-tay-su-kien.jpg
  • 4-san-pham.jpg
  • 5-duc-khuon-tay-chan-dien-vien.jpg

Lọ lưu giữ cuốn rốn 12 con giáp

 

Lọ lưu giữ cuốn rốn trong có chứa dung dịch có tác dụng bảo quản cho cuốn mãi mãi không bị phân hủy. Bên trên lọ có linh vậy 12 con giáp theo tuổi từng bé.